Förarbete lackering Bil i sprutbox    

 

 

Billackering

 

Lackeringen av bilar sker med så moderna metoder som det är möjligt . Det sker en ständig utveckling inom området . Både när det gäller målerimetoder , material och miljöpåverkan . 

Vi använder oss av Spies – Heckers produkter som är ledande inom branchen . Det borgar för att alla krav tillgodoses vad beträffar miljöhänsyn och omhändertagande av restprodukter .Färgsystemet vi använder är det senaste inom lackeringsteknologin och helt vattenbaserat . Inom lackeringen känns det speciellt angeläget att ISO-systemet är helt implementerat och efterföljs .

Vi arbetar med det  modernaste som finns inom lackeringsteknologin . En IR-anläggning installeraded i en helt ny Pivab box . I kombination med Spies-Heckers vattenbaserade lackeringssystem är det sannolikt Sveriges miljövänligaste lackeringsanläggning .

Lackeringsverkstaden är kompletterad med en grundningsbox och en arbetsplats för plastreparationer .

 

 

Torkning med IR-Båge