Inpassning bytt reservdelByte skadad plåt  

 

Bilplåtslageri

 

Bilplåtslageriet på Stockholms karosslack AB bedrivs i ljusa moderna lokaler .

 

Med vår moderna datorutrustning kan vi diagnostisera de problem som uppstår i de skador som som vi reparerar.

 Via datorn tar vi även ut de reparationsanvisningar som krävs för att repartionen skall kunna genomföras på ett korrekt sätt. Vi deltar och arbetar aktivt för att utföra så kallade säkra reparationer.

En ny modern "tänkande" svets har inköpts från car-o-liner för att säkerställa att reparationerna blir rätt utförda . 

En modern energisnål kompressor är införskaffad .Med den nya  kompressorn och den nya lackeringsanläggningen har vi halverat vår energianvändning .

Vi har även ett samarbete med en opartisk tredjepartskontroll som oanonnserat dyker upp och gör stickkontroller av våra arbeten .

 

Även i plåtverkstaden använder vi endast sådant material som är godkänt ur kvalitets och miljösynpunkt .

 

 Vi använder alltid orginalreservdelarVattenkyld helautomatisk punktsvets